Kategoria: Pisma

  • Pisma

    Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej klik by podbrać Sprzeciw wobec objęcia opieką pielęgniarki w szkole: Rodzice lub pełnoletni uczeń na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami ma prawo wyrazić pisemny sprzeciw wobec objęcia ucznia opieką profilaktyczną. Nowa, obowiązująca już…

  • Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

    (miasto, dnia) (imię i nazwisko, adres) Do: (nazwa przychodni lub szpitala) WNIOSEK O WYDANIE KOPII DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, wnoszę o wydanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii kompletnej dokumentacji medycznej indywidualnej (w tym w szczególności historii choroby, karty szczepień, wyników badań…

  • Petycja: ŻĄDAMY WPROWADZENIA SZEROKIEJ PROFILAKTYKI ZDROWIA DLA KAŻDEGO OBYWATELA

    ✒️PODPISZ 👈 Każdego miesiąca, każdy z Nas odprowadza coraz to wyższe składki zdrowotne, a podstawowa opieka zdrowia nie poprawia się, jest wręcz przeciwnie. Przez ostatnie 2 lata pacjenci byli „leczeni” poprzez teleporady, a wizyta w gabinecie lekarskim dla ludzi jest często sytuacją stresującą przez często lekceważący stosunek lekarzy i personelu medycznego. Aktualnie część lekarzy POZ…