Histamina a ząbkowanie


Histamina a ząbkowanie, wiedziałaś?
W trakcie ząbkowania u dziecka, produkowana jest histamina, która osłabia barierę krew-mózg. Szczepienie w trakcie ząbkowania daje neurotoksynom bezpośredni dostęp do mózgu twojego dziecka. Wybór należy do Ciebie.

Czym jest stan zapalny [01]? Jest to bardzo ogólnie mówiąc, faza odpowiedzi układu odpornościowego na bodźce.
Istnieje pięć objawów, które mogą wskazywać na ostry stan zapalny:

  • zaczerwienienie
  • ciepło i/lub podwyższona temperatura ciała
  • obrzęk
  • boleć
  • utrata swobodnej funkcjonalności organizmu

Utrata funkcji ma miejsce na przykład wtedy, gdy zapalenie kończyny uniemożliwia poruszanie się, lub gdy [03] zmysł węchu jest osłabiony podczas przeziębienia lub gdy oddychanie staje się trudne w przypadku chorób dróg oddechowych.
Uwaga: nie wszystkie oznaki są obecne w każdym [01]stanie zapalenym, w niektórych przypadkach występuje on „po cichu”, nie powodując żadnych objawów. Wiele różnych [04]komórek odpornościowych może brać udział w [01]stanie zapalnym, uwalniając różne substancje zwane mediatorami stanu zapalnego: obejmują one [05]tkankę, [06]hormony, bradykininę – związek uwalniany do krwi w pewnych okolicznościach, który powoduje kurczenie się mięśni gładkich i rozszerzenie naczyń krwionośnych. Jest to peptyd zawierający dziewięć reszt aminokwasowych – i [07]histaminę. Powodują one rozszerzenie naczyń krwionośnych obecnych w tkankach objętych stanem zapalnym, umożliwiając docieranie większei lości krwi do tych tkanek, które stają się czerwone i ciepłe. Zatem stan zapalny jest wywoływany przez uraz lub ranę w wyniku bodźców wewnętrznych lub zewnętrznych. Ząbkowanie w naszym przypadku: ten stan wiąże się z obciążeniem mechanicznym (spowodowanym wzrostem zębów) i ostatecznie rozrywaniem komórek i tkanek, co powoduje uwolnienie zawartości wewnątrzkomórkowej do przestrzeni zewnątrzkomórkowej, aktywując komórki rezydentne układu odpornościowego, które z kolei uwalniają tak zwane „czynniki prozapalne”, mieszankę różnych substancje chemiczne, które aktywują silną reakcję zapalną.

Uwaga: sam stan zapalny może również powodować przewlekłe choroby autoimmunologiczne.

Stan zapaleny nie zawsze jest pomocną reakcją organizmu. W niektórych chorobach układ odpornościowy
błędnie zwalcza własne komórki, powodując szkodliwe reakcje zapalne

Histamina i układ histaminergiczny

[09] Koncepcja systemu histaminergicznego została zaakceptowana dopiero w 1984 r., po demonstracji immunohistochemicznej, o tym iż jądro tuberomamilla (w języku angielskim tuberomamillary lub TM (nucleus)) było jedynym skupiskiem neuronów histaminergicznych i pochodzeniem [10,11] szeroko rozpowszechnionych projekcji histaminergicznych. Obecnie uważa się że układ histaminergiczny jąder tuberomamilarnych koordynuje ogólne stany metabolizmu i świadomości, w tym hibernacji lub letargu oraz odgrywa rolę uspokajającą w znieczuleniu.
Histamina jest cząsteczką sygnalizującą w żołądku, skórze, układzie odpornościowym i nerwowym.
Tylne podwzgórze mózgu jest jedynym źródłem neuronów zawierających histaminę, które unerwiają cały centralny układ nerwowy i działają wyłącznie podczas czuwania. Trzy z czterech znanych metabotropowych receptorów
histaminy jest szeroko eksprymowana w mózgu. Histamina jest tworzona wewnątrz i uwalniana przez neurony ośrodkowego układu nerwowego, jest to ważny [9, 9a, 12]regulator wielu funkcji mózgu [13,14]. Metabotropowe receptory histaminowe są wyrażane są w charakterystycznych wzorcach w mózgu. Paradoksalnie ważnym czynnikiem jest istnienie dobrze znanych ról histaminy poza układem nerwowym
co przeszkodziło akceptacji tej aminy jako przekaźnika neuronowego

Oprócz histaminy jądra tuberomamillary (TM) zawierają inne neuroprzekaźniki i modulatory: enzym, syntezę kwasu -aminomasłowego γ GABA i przeciwciał [15-17] anty-GADA lub dekarboksylazy kwasowej.
Dekarboksylaza kwasu glutaminowego lub GAD [18] są obecne w wielu neuronach tuberomamillary.

U wielu gatunków znaczna część całkowitej histaminy mózgu znajduje się w komórkach tucznych, skąd zostaje
uwolniona i może wpływać na receptory neuronów, na przykład podczas stanu zapalnego [19] Wymiana histaminy w komórkach tucznych jest znacznie wolniejsza niż w neuronach.


Aktywność neuronów histaminergicznych w jądrze tuberomamilla jest wysoka podczas przebudzenia [20,21] i wysokiej koncentracji, jest natomiast niska lub nieobecna podczas snu.

Uważa się, że hamowanie podczas snu odbywa się głównie za pośrednictwem produkcji GABA z brzuszno-bocznego obszaru przedwzrokowego (VLPO), obszaru mózgu, który wykazuje dużą aktywność podczas fazy głębokiego snu.

W ciele migdałowatym [22] aktywacja receptorów histaminergicznych (lub histaminowych) H3 poprawia konsolidację pamięć strachu, podczas gdy antagoniści receptora H3 [23] uszkadzają tę pamięć strachu. Tam ogólnoustrojowe podanie R-metylohistaminy, substancji będącej agonistą receptora H3 – co inicjuje reakcję fizjologiczny w połączeniu z receptorem –[24, 25] poprawiały pamięć przestrzenną u badanych świnek morskich, w szczególności u myszy.

Odkrycia te są spójne z koncepcją mówiącą, że histamina bierze udział w procesach uczenia się wspierając układy limbiczne, zwłaszcza poprzez receptor histaminergiczny H3

Podsumowując wszystkie cytowane dokumenty naukowe i książki, aktywacja niewielkiej liczby komórek
sklasyfikowanych jako „tuberomammillary” (których jądro jest podjądrem tylnej części podwzgórza) jest odpowiedzialna za uwalnianianie histaminy, która następnie zwiększa pobudliwość w komórkach docelowych szeroko rozpowszechnionych w
mózgu.
Neurony histaminergiczne są również zdolne do zapewnienia dyskretnej i szybkiej neurotransmisji w mózgu: a
szereg innych układów przekaźnikowych jest zdolnych do interakcji z neuronami histaminergicznymi. Receptor H3
pełni funkcję heteroreceptora hamującego[receptorów modulujących (dodatnio lub negatywnie)
uwalnianie innych neuroprzekaźników, neuromodulatorów lub neurohormonów przez neurony i/lub komórki
przylegający]
Zatem aktywacja receptorów histaminowych H3 w mózgu zmniejsza uwalnianie:

  • acetylocholina,
  • dopamina,
  • noradrenalina,
  • serotonina,
  • niektóre peptydy

Jednakże histamina – potężny regulator wielu funkcji podwzgórza, w tym odpowiedzi neuroendokrynnych, m.in
szczególnie uwalnianie wazopresyny – może również zwiększać aktywność niektórych z tych układów.
Receptory H1 i/lub H2
Neurony histaminergiczne mogą brać udział w tych procesach, przyczyniając się do zmian naczyniowych m.in
zmiany bariery krew-mózg, zmiany w funkcjonowaniu układu odpornościowego, a nawet śmierć
komórek.


Piotr Jawornik

Źródła:

R e f e r e n c e s
[01]PubMed Health. – Inflammation | PMHT: 0022625
[02]PubMed Health. – Immune system | PMHT: 0025680
[03]PubMed Health. – Sense of smell | PMHT: 0025081
[04]PubMed Health. – Cells of the human body | PMHT: 0022040
[05]PubMed Health. – Tissues of the human body | PMHT: 0022306
[06]PubMed Health. – Hormones | PMHT: 0022075
[07]PubMed Health. – Histamine | PMHT: 0025446
[08]PubMed Health. – Blood vessels | PMHT: 0022370
[09]Haas et al. – The role of histamine and the tuberomamillary nucleus in the nervous system | doi: 10.1038/nrn1034
[09a]Scott T. Brady. – Basic Neurochemistry – Principles of Molecular, Cellular and Medical Neurobiology – Eighth Edition
| ISBN: 978-0-12-374947-5
[10] Panula, P., Yang, H. Y. & Costa, E. – Histamine-containing neurons in the rat hypothalamus. Proc. Natl Acad. Sci. USA 81, 2572–2576
(1984). The first direct demonstration of the histaminergic system in the brain; see also reference 11
[11] Watanabe, T et al. – Distribution of the histaminergic neuron system in the central nervous system of rats: a fluorescent
immunohistochemical analysis with histidine decarboxylase as a marker. Brain Res. 295, 13–25 (1984). The first direct demonstration
of the histaminergic system in the brain; see also reference 10. The research group oh Hiroshi Watanabe represented a major focus of histimanine research
[12]Haas et al. – Histamine in the nervous system | doi: 10.1152/physrev.00043.2007
[13]Bouthenet, M. L., Ruat, M., Sales, N., Garbarg, M. & Schwartz, J. C. – A detailed mapping of histamine histamine H receptors in guinea-pig central nervous system established by audiography with iodolpyramine | doi: 10.1016/0306-
4522(88)90167-4
TheJ.C. Schwartz and his group have made some of the most important contributions in the fields of biochemistry and pharmacology of histamine in the brain. They
detected and characterized the H2-autoreactor
[14]Haas et al. – Histamine in the nervous system | doi: 10.1152/physrev.00043.2007
[15]Sakai et al. – Sleep-Waking Discharge of Ventral Tuberomammillary Neurons in Wild-Type and Histidine
Decarboxylase Knock-Out Mice | doi: 10.3389/fnbeh.2010.00053
[16]Vincent S.R et al. – Hypothalamic gamma-aminobutyric acid neurons project to the neocortex | doi:
10.1126/science.6857253
[17]Takeda N. et al. – Immunohistochemical evidence for the coexistence of histidine decarboxylase-like and glutamate
decarboxylase-like immunoreactivities in nerve cells of the magnocellular nucleus of the posterior hypothalamus of
rats | pmid: 6594708
[18]Ericson et al. – GABA-like immunoreactivity in the tuberomammillary nucleus: An electron microscopic study in the
rat | doi: 10.1002/cne.903050309
[19]Jack R.Cooper et al. – The Biochemical Basis of Neuropharmacology | ISBN-10: 0-19-514007-9
[20]Helmut Haas & Pertti Panula – The role of histamine and the tuberomamillary nucleus in the nervous system |
doi: 10.1038/nrn1034
[21]Parmentier et al. – Anatomical, Physiological, and Pharmacological Characteristics of Histidine Decarboxylase
Knock-Out Mice: Evidence for the Role of Brain Histamine in Behavioral and Sleep–Wake Control | PMID: 12196593
[22]Cangioli et al. – Activation of histaminergic H3 receptors in the rat basolateral amygdala improves expression of
fear memory and enhances acetylcholine release | doi: 10.1046/j.1460-9568.2002.02092.x
[23]Baldi et al. – The H3
receptor protean agonist proxyfan enhances the expression of fear memory in the rat | doi:
10.1016/j.neuropharm.2004.09.009
[24]Divya Vohora –The Third Histamine Receptor: Selective Ligands as Potential Therapeutic Agents in CNS Disorders |
ISBN-10: 1-4200-5392-2
[25]Rubio et al. – Improvement of spatial memory by (R)-alpha-methylhistamine, a histamine H(3)-receptor agonist, on
the Morris water-maze in rat | doi: 10.1016/S0166-4328(01)00328-X

,

Dodaj komentarz