HPV – zaszczep się wiedzą


List otwarty dr Jacka Grzegorza Madeja do uczestników Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Szczepień, Kraków dnia 14 czerwca 2019

Pragnąłbym tą drogą przekazać uczestnikom tego spotkania kilka słów dotyczących mojego stanowiska w kwestii szczepień przeciwko wirusom HPV. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem proponowanych w obecnej formie szczepionek przeciwko niektórym typom wirusa HPV. … jestem przeciwnikiem sposobu jej promocji i przedstawiania w mediach nieprawdziwych informacji o jej dotychczasowej skuteczności i bezpieczeństwie. Ponieważ większość z Państwa mnie nie zna, to pozwolę sobie na dwa zdania prezentacji. Jestem 60 letnim lekarzem, ginekologiem, który całe swoje życie zawodowe zajmuje się zapobieganiem, wykrywaniem i leczeniem raka szyjki macicy oraz stanów go poprzedzających. Jestem kontynuatorem dzieła mojego ojca, Profesora Jana Madeja, który jako pierwszy Polak w ponad stuletniej historii Niemieckiego Towarzystwa Położników i Ginekologów został jego honorowym członkiem właśnie za zasługi w szeroko rozumianej problematyce raka szyjki macicy. Z przykrością muszę stwierdzić, że dobitnym przykładem jest tutaj strona internetowa Państwowego Zakładu Higieny – szczepienia info.pl. Wysyłałem wielokrotnie zapytania mailowe do tego portalu z prośbą o podanie mi źródeł tych, nieprawdziwych według mnie informacji na temat szczepień anty HPV, które ta strona internetowa prezentuje i nigdy nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Nic dziwnego, bowiem źródła tego typu informacji po prostu nie istnieją. W chwili obecnej po blisko 14 latach masowego stosowania szczepień anty HPV są niepodważalne dowody na dotychczasowy, całkowity brak ich skuteczności w zapobieganiu raka szyjki macicy i stanów go poprzedzających. Praktycznie we wszystkich krajach prowadzących szczepienia przeciwko HPV w okresie stosowania tych szczepień współczynnik zachorowalności na raka szyjki macicy nie tylko nie zmniejszył się ale w wielu przypadkach nawet znacząco się zwiększył. I to jest jedyna, obiektywna prawda, której w żaden sposób nie można podważyć.

Z wyrazami szacunku, dr Jacek Grzegorz Madej

Dr Jacek Grzegorz Madej – absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie 1987 rok. Specjalista z zakresu ginekologii i położnictwa. I stopień specjalizacji 1990 rok, II stopień specjalizacji 1993 rok. Obrona pracy doktorskiej  „Kliniczne znaczenie ektopii doczesnowej w patologii wczesnej ciąży” w 2003 roku. Od 1987 roku początkowo jako asystent a od 2004 do 2008 roku na stanowisku adiunkta obecnej Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Onkologii, Katedry Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. w 2008 roku na własną prośbę odszedł z Kliniki na znak protestu przeciwko niegodnym praktykom wprowadzanym przez Profesora Antoniego Bastę, następcę Profesora Jana Madeja na stanowisku Kierownika Kliniki i prezesa Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy /PTKiPSM/. Założyciel wraz z Profesorem Janem Madejem Centrum chorób szyjki macicy i sromu, w którym od 2007 roku  pracuje do chwili obecnej. Autor i współautor kilkudziesięciu prac naukowych opublikowanych w piśmiennictwie krajowym i europejskim z zakresu ginekologii onkologicznej ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki i leczenia zmian przedrakowych i wczesnych postaci tego schorzenia w obrębie dolnego odcinka kobiecego narządu płciowego a zwłaszcza szyjki macicy. Współautor rozdziału p.t. „Kolposkopia” w podręczniku dla lekarzy i studentów „Ginekologia” pod red. Prof. Z. Słomki wydanym w 1997 roku. Organizator i kierownik naukowy kursów kolposkopowych organizowanych przez Klinikę Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum i Polskie Towarzystwo Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy. W 2008 roku, decyzją zarządu PTKiPSM, za całokształt działalności na rzecz kolposkopii został mu przyznany tytuł honorowego członka Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy, którego nie przyjął w proteście przeciwko nieprawidłowościom w strukturach samego zarządu, jak i ówczesnej polityce programowej tego Towarzystwa. 

Pełna treść listu

_______________________________________________________________________________________

Ważny fragment zapisu video z Parlamentarengo Zespołu ds. Bezpieczeństwa Szczepień, Sejm 14.06.2019r.

Pełen zapis video transmisji posiedzenia Parlamentarengo Zespołu ds. Bezpieczeństwa Szczepień, Sejm 14.06.2019r.

Pierwsze kłamstwo: Rak szyjki macicy  występuje głównie u kobiet w zachodniej Europie.

  • Mniej niż 1% zachorowań i 0,6% śmiertelności z powodu raka szyjki macicy

w USA, Francji, Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie

  • Zgonom, można w większości zapobiec dzięki badaniu cytologicznemu
  • Większość kobiet (70%), które umierają na raka szyjki macicy, nie postępuje zgodnie z zaleceniami dotyczącymi badań przesiewowych

Rak szyjki macicy jest bardzo niskim zagrożeniem w krajach w których prowadzi się badania cytologiczne.

Pełna prezentacja dr Gerard Delepine do pobrania tutaj

Badania naukowe o szkodliwości szczepień przeciwko HPV

„Nie ma żadnego naukowego dowodu na to, że szczepionka przeciw HPV zapobiega rakowi szyjki macicy. Szczepionka nie jest ani konieczna, ani skuteczna, ani bezpieczna. Jest bezużyteczna i niebezpieczna” – prof. Carlos Alvarez-Dardet, ekspert ds. szczepień z hiszpańskiego Uniwersytetu w Alicante.1

Ostateczne orzeczenie sądu federalnego USA z 25 września 2017 roku w sprawie śmierci Christiny Tarsell: „Szczepionka Gardasil firmy Merck Sharp & Dohme Corp. wywołuje problemy autoimmunologiczne powodujące nagłe osłabienie i/lub śmierć”.

_______________________________________________________________________________________

Kliknij po wyniki i opracowanie niezależnych badań nad szczepionką Gardasil / Silgard

,

Dodaj komentarz