Pakiet startowy Polskiego Noworodka


Pakiet startowy polskiego noworodka 👶

Dobry początek czy osłabienie maleńkich skrzydeł?

W Polsce nowo narodzone dzieci otrzymują tzw. pakiet startowy, często zanim jeszcze dostaną to co dla nich najlepsze czyli pierś własnej matki…

Na pakiet startowy składają się:

 1. Zabieg Credego, zakrapianie oczu azotanem srebra, przeciwko rzeżączkowemu zapaleniu spojówek;
  Procedura wprowadzona w 1880 roku, kiedy to nie przeprowadzano badań podczas ciąży i istniał ogromny problem z możliwością zachowania podstawowych zasad higieny.
  Przeprowadzając tą procedurę medyczną, zakłada się że w dzisiejszych czasach każda kobieta ma rzeżączkę, na obecność której przeprowadza się badania, będąc pod opieką ginekologiczną podczas ciąży.
  W Stanach Zjednoczonych zrezygnowano z azotanu srebra na rzecz kropli z antybiotykiem, które są mniej inwazyjne dla oka dziecka. Wielka Brytania, Szwecja i Dania całkowicie zrezygnowały z tego zabiegu.

Jakie niesie za sobą ryzyko?

Kojarzysz jak twoje dziecko miało po urodzeniu ciągle sklejone lub załzawione oczy, lub niedrożne kanaliki łzowe? 🙂

 • Przy wielokrotnej aplikacji produktu może wystąpić uszkodzenie rogówki prowadzące do ślepoty (informuje producent w chpl preparatu). Czyli wystarczy pomyłka i przedawkowanie, gdy zmieniają się dyżury w szpitalu;
 • Azotan srebra może wywołać chemiczne zapalenie spojówek. To podrażnienie, powodujące zaczerwienie oczu, ustępujące samoistnie po ok. 1 dobie;
 • Azotan srebra nie chroni przed chlamydią – obecnie najczęstszą przyczyną zapaleń oczu noworodków;

Charakterystyka produktu leczniczego kropli do zabiegu Credego – MOVA NITRAT PIPETTE
https://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/Pobieranie.ashx?type=9639-c

 1. Szczepienie przeciwko WZW B (wirusowemu zapaleniu wątroby typu B);

Jesteśmy jednym z kilku krajów bloku europy wschodniej w których funkcjonuje takie rozwiązanie, zdecydowana większość krajów UE nie szczepi masowo noworodków pierwszej dobie.

Przeciwciała anty Hbs, matka przekazuje swojemu dziecku.
Skuteczność szczepionki jest niewielka; osoby szczepione w dzieciństwie nie mają odporności w wieku, w którym ryzyko zakażenia (np. poprzez kontakty seksualne) jest realne. Udowodniono, że większość dzieci zaszczepionych przy urodzeniu, przed ukończeniem 5 lat całkowicie utraciła już przeciwciała przeciwko wirusowi WZW B.

1 dawka zawiera wg producenta:

 • 0,5 mg aluminium; Neurotoksyna.
 • TIOMERSAL, organiczny związek rtęci! Neurotoksyna.

Jakie są przeciwwskazania których nikt nawet nie zamierza wykluczać?

Stosowanie szczepionki przeciwko WZW typu B jest przeciwwskazane w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
Podanie szczepionki Euvax B należy odroczyć u pacjentów z ostrymi chorobami przebiegającymi z
gorączką.
U pacjentów ze stwardnieniem rozsianym każda stymulacja układu immunologicznego może spowodować zaostrzenie choroby.
Z powodu długiego okresu inkubacji wirusa zapalenia wątroby typu B, występuje możliwość nierozpoznania infekcji i podania szczepionki już w okresie wylęgania choroby. W takim przypadku szczepionka może nie zapobiec zachorowaniu.
Szczepionka nie zapobiega zakażeniom wywołanym przez inne typy wirusów, takie jak: wirus zapalenia wątroby typu A (HAV), typu C (HCV), typu E (HEV) i innymi drobnoustrojami powodującymi chorobę wątroby.
Podobnie jak w przypadku wszystkich szczepionek podawanych we wstrzyknięciach, zawsze powinno być dostępne odpowiednie leczenie na wypadek rzadko występujących reakcji anafilaktycznych po podaniu szczepionki.

Należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia bezdechu oraz konieczność monitorowania czynności
oddechowych przez 48 do 72 godzin w przypadku podawania dawek podstawowego cyklu szczepienia bardzo niedojrzałym wcześniakom (urodzonym ≤ 28. tygodniu ciąży), szczególnie dotyczy to niemowląt, u których występowały objawy niedojrzałości układu oddechowego.
Szczepionki nie wolno podawać dożylnie.
Tiomersal (organiczny związek rtęci) jest stosowany w procesie wytwarzania tego produktu leczniczego i jego pozostałości są obecne w produkcie końcowym. W związku z tym mogą wystąpić reakcje uczuleniowe.

O jakich powikłaniach mogących nastąpić po podaniu tej szczepionki informuje nas producent? Lekarz, ani tym bardziej krzycząca od progu pielęgniarka oczywiście tego nie czyni…

 • Żółtaczka noworodków;
 • Bezdech
  -Zakażenia i zarażenia pasożytnicze, drożdżyca, zapalenie śluzówki nosa;
 • Zaburzenia metabolizmu i odżywiania;
 • Zaburzenia psychiczne, bezsenność, nerwowość, drażliwość;
 • Zaburzenia układu nerwowego, benność, ból głowy, zawroty głowy;
 • Zapalenie nerwu wzrokowego, porażenie, nerwu twarzowego, zespół Guillain-Barre, zaostrzenie przebiegu stwardnienia rozsianego;
 • Zaburzenia naczyniowe, krwiak;
 • Zaburzenia żołądka i jelit, ból brzucha, biegunka, wymioty, nudności;
 • Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej;
 • Wysypka rumieniowata, rumień;
 • Łupież różowaty, wysypka, wysypka grudkowo-plamista;
 • Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej, ból mięśni, zapalenie stawów;
 • Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania;
 • Ból w miejscu podania;
 • Gorączka, stwardnienie, obrzęk, tkliwość, stan zapalny;
 • płacz bez uchwytnej przyczyny
 • Złe samopoczucie, zmęczenie;
 • podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych;
 • Zakażenia i zarażenia pasożytnicze;
 • Ropień w miejscu wstrzyknięcia;
 • zapalenie nosa i gardła, nieżyt nosa;
 • Zaburzenia krwi i układu chłonnego;
 • Powiększenie węzłów chłonnych;
 • małopłytkowość
 • Zaburzenia układu immunologicznego;
 • reakcje anafilaktyczne;
 • Zaburzenia metabolizmu i odżywiania, zmniejszenie apetytu, anoreksja;
 • Zaburzenia psychiczne, niepokój, bezsenność;
 • Zaburzenia układu nerwowego;
 • Drgawki, hipotonia, senność, ból głowy, zawroty głowy, omdlenie;
 • Zaburzenia serca, częstoskurcz;
 • Zaburzenia naczyń, obniżenie ciśnienia krwi;
 • Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia;
 • kaszel
 • Zaburzenia żołądka i jelit, wymioty, biegunka, nudności, ból brzucha;
 • Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej;
 • Rumień, pokrzywka, wysypka, świąd, wybroczyny;
 • Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Ból mięśni, bóle kończyn, kurcze mięśni,
  sztywność mięśni i stawów, ból stawów;
 • Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania;
 • Reakcje w miejscu podania (rumień, obrzęk, ból, stan zapalny, opuchlizna, świąd, krwiak stwardnienie, uczucie ciepła);
 • gorączka, drażliwość, złesamopoczucie, osłabienie, zmęczenie, dreszcze

Charkterystyka produktu leczniczego:
https://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/Pobieranie.ashx?type=3071-c

 1. Szczepionka przeciwko gruźlicy, BCG.

Szczepionka przeciwko gruźlicy stosowana jest w caraz mniejszej ilości krajów, po urodzeniu szczepi się nią tylko polskie i bułgarskie noworodki.
W Niemczech, szczepionka BCG została wycofana ponad 20 lat temu z rekomendacji Instytutu Kocha (który to odnalazł prątka gruźlicy), ze względu na jej niską skuteczność i zbyt wielkie ryzyko powikłań które za sobą niesie (w naszym kraju nadal).

Szczepionka BCG należy do najbardziej reaktogennych szczepionek. Dlatego nie należy stosować jej w ciężkich zaburzeniach odporności, gdyż może powodować ostry, kończący się zgonem BCG-itis, będący wynikiem niekontrolowanego, wielonarządowego zakażenia atenuowanym prątkiem bydlęcym. Proces ten może przebiegać przewlekle, w postaci uogólnionego rozrostu ziarniny. Objawy mogą wystąpić nawet kilka lat po szczepieniu. U osób z ciężkimi zaburzeniami odporności, w tym u chorych z AIDS, szczepienie jest przeciwwskazane.

Jak oświadczyłdyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Kazimierz Roszkowski-Śliż na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia:
„I jeszcze kwestia szczepień, które oczywiście nie mają żadnego znaczenia ochronnego dla zapadalności. Wiadomo jest tylko, że… Dlatego że średni spadek zapadalności na gruźlicę w Polsce jest dokładnie taki sam jak we Francji, chociaż we Francji nie szczepi się w ogóle. Jedynym pozytywem wynikającym ze szczepienia na gruźlicę dzieci – noworodków – jest niższy odsetek ciężkich postaci klinicznych gruźlicy. To jest bardzo ważne i dlatego nie rezygnujemy z tego. Zmodyfikowaliśmy system szczepień. Wyeliminowaliśmy rewakcynację szczepienia w wieku szkolnym, natomiast szczepienia noworodków pozostają. One są bardzo racjonalne i uzasadnione epidemiologicznie.” (…)

Rodzaje NOP po szczepionce przeciw gruźlicy.
Ropne zapalenie węzłów chłonnych, 2-6 miesięcy po szczepieniu, twarde lub miękkie węzły chłonne o rozmiarach 1,5-3 cm z przetoką lub bez (1/10 000 szczepionych).

Zapalenie kości i szpiku kostnego, 1-12 miesięcy od szczepienia, proces zapalny kości i szpiku kostnego występuje po szczepieniu BCG tylko wyjątkowo u osób bez obniżonej odporności (1/3 000-1 000 000 szczepionych).

Rozsiane zakażenie BCG, 1-12 miesięcy, stanowi poważne powikłanie u osób z obniżoną odpornością, u których szczepienie BCG jest przeciwwskazane. U osób z prawidłową odpornością zdarza się bardzo rzadko 1/1 000 000 szczepionych).

Źródło: „Wakcynologia” Wiesław Magdzik, Danuta Naruszewicz-Lesiuk, Andrzej Zieliński

O czym informuje nas producent szczepionki BCG?

Przede wszystkim o tym że:
U osób, których stan odporności jest nieznany, szczepienie BCG powinno zostać odroczone do czasu określenia stanu odporności.

Należy przełożyć termin szczepienia u pacjentów z ostrymi, ciężkimi chorobami przebiegającymi z gorączką lub uogólnionymi infekcjami skóry.
BCG nie powinna być podawana pacjentom leczonym ogólnoustrojowo kortykosteroidami lub poddawanym innemu leczeniu immunosupresyjnemu, w
tym radioterapii; przeciwwskazanie obejmuje także niemowlęta narażone na działanie immunosupresyjne in utero lub poprzez karmienie piersią, tak długo jak istnieje możliwość
wpływu na układ odpornościowy niemowlęcia.
BCG nie należy podawać pacjentom z nowotworem złośliwym
(np. chłoniakiem, białaczką, ziarnicą złośliwą lub innymi nowotworami układu siateczkowo-śródbłonkowego); pacjentom z pierwotnymi lub wtórnymi niedoborami odporności;

O jakich ewentualnych powikłaniach informuje nas producent?

 • Zaburzenia krwi i układu chłonnego
 • Bezdech
 • powiększenie okolicznych węzłów limfatycznych > l cm
 • Zaburzenia układu nerwowego
 • ból głowy
 • Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej
 • zapalenie kości
 • Zakażenia i zarażenia pasożytnicze
 • ropiejące zapalenie węzłów chłonnych
 • zapalenie kości i szpiku
 • powstanie ropnia
 • Zaburzenia ogólne i stany w miejscumpodania
 • gorączka
 • owrzodzenie w miejscu wstrzyknięcia
 • ropień w miejscu wstrzyknięcia
 • Zaburzenia układu immunologicznego
 • reakcja anafilaktyczna
 • reakcja alergiczna

Charakterystyka produktu leczniczego:
https://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/Pobieranie.ashx?type=20376-c

 1. Witamina K. Konakion;

Według dr. Ceesa Vermeera, PhD, profesora biochemii na Uniwersytecie Maastricht w Holandii, wiodącego światowego specjalisty zajmującego się witaminą K, „zastrzyki z witaminą K są noworodkom całkowicie niepotrzebne”.
Siły przyrody koncentrują się na udanym porodzie tak mocno, że wydaje się mało prawdopodobne, aby wszystkie niemowlęta cierpiały na niedobór witaminy K. Jeśli chodzi o mnie, zamiast po prostu przyjąć, że natura popełniła błąd co do czynników pobudzających proces krzepnięcia u noworodków, zastanowiłem się nad wszystkimi sposobami, w jakie ingeruje się w normalny fizjologiczny proces rodzenia poprzez okołoporodowe interwencje, mające wpływ na krzepnięcie krwi. Interwencją w najbardziej oczywisty sposób zaburzającą ten mechanizm jest przedwczesne odcięcie pępowiny, które pozbawia noworodka od 25% do 40% objętości krwi fizjologicznej, a więc od 25% do 40% fizjologicznych czynników krzepnięcia zaplanowanych przez naturę. Jako osoba nakłuwająca – w celu wykonania badań przesiewowych – pięty noworodków, którym nie odcięto przedwcześnie pępowiny (i którym ponadto, w niektórych przypadkach, nie podano sztucznej witaminy K), mogę stwierdzić, że takie dzieci nie mają kłopotów z krzepnięciem krwi. To rozwiązuje problem wczesnej lub klasycznej choroby krwotocznej płodu/noworodka.

Przeciwwskazania:
Konakion MM Paediatric jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na
którykolwiek ze składników preparatu.

Działania niepożądane:
Odnotowano rzadkie przypadki reakcji anafilaktoidalnych po zastosowaniu pozajelitowym
preparatu Konakion MM Paediatric. W przypadku wystąpienia reakcji anafilaktoidalnej należy
natychmiast podjąć standardowe środki (np. podawanie adrenaliny i środków wspomagających
zgodnie z wymogami).
Odnotowano bardzo rzadko reakcje w miejscu wstrzyknięcia, tj. podrażnienie lub zapalenie żył,
w połączeniu z pozajelitowym podawaniem roztworu Konakion MM u osób dorosłych. Taka
reakcja jest mało prawdopodobna u noworodków z uwagi na niewielką objętość iniekcji (0,2
ml). W rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje w miejscu wstrzyknięcia, które mogą być
ciężkie, w tym zapalenie, zanik i martwica tkanki.
Zgłaszano zaczerwienienie twarzy, pocenie się, zaburzenia smaku (nietypowy smak).

Brak chpl i rejestracji prepartu na terenie polski, tłumaczenie chpl na jęz. polski:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://pubmedinfo.org/wp-content/uploads/2018/04/Ulotka-Konakion-MM-witamina-K.pdf&ved=2ahUKEwjC0M74oZrnAhWDJVAKHQs-A00QFjABegQIARAB&usg=AOvVaw1cMSn1KJEyNzutVEjZ3NYL

,

Dodaj komentarz