Tag: kulisz

  • Nasi przyjaciele

    Podczas sympozjum dr Andre Kulisza które odbyło się z naszej inicjatywy, 4 czerwca 2022 r. w Łodzi, nadaliśmy honorowe tytuły „Przyjaciela Fundacji Przywrócenie” Za niezłomną postawę, zaangażowanie, chęć niesienia pomocy i dobra, dorobek naukowy  oraz  ogromne zasługi w przywracaniu Polaków do zdrowia, a także za wieloletnie realizowanie celów tożsamych z celami Fundacji Przywrócenie, decyzją Fundatorów…