VACCINEGATE – RAPORT Z METAGENOMICZNEJ


ANALIZY PRÓBEK SZCZEPIONEK.

Stowarzyszenie Corvelva opublikowało wstępnie metody analiz testów metagenomicznych.

Jak zapewne wiecie Corvelva skupiała się na analizach różnych próbek szczepionek od ponad roku, ostatnio opublikowane dane wskazują na obecność materiału genetycznego w niektórych szczepionkach obecnych na rynku, na podstawie analizy NGS (Next Generation Sequencing) innowacyjnej metoda odczytywania sekwencji genetycznej, znanej także jako deep sequencing (głębokie sekwencjonowanie), która pozwala na śledzenie całych sekwencji wirusowych DNA i genomów RNA oraz genomów bakterii obecnych w próbce i porównanie jej z genomami referencyjnymi obecnymi w publicznych bazach danych.

Wyznaczyliśmy sobie cele dla naszego projektu. Naszym pierwszym celem była oczywiście analiza zgodności szczepionek, a następnie udostępnienie naszej analizy każdemu, nie tylko dla samych wyników, ale także dla przedstawienia metod i umożliwienia ich powtarzania.

Dzięki temu odkryciu, metoda sekwencjonowania materiału genetycznego jako zanieczyszczenia obecnego w szczepionkach staje się jawna, więc teraz każdy będzie mógł poprosić laboratorium o głębokie sekwencjonowanie w celu powtórzenia analizy. Zapewniamy, że technologia głębokiego sekwencjonowania jest obecnie łatwo dostępna w porównaniu z okresem z przed 5 lat.

To umożliwia każdemu na całym świecie stać się jednostką nadzoru i kontroli  bez konieczności inwestowania dużych nakładów pieniężnych na ulepszanie metodologii ekstrakcji. Corvelva czekała kilka miesięcy zanim opublikowała rezultaty swoich badań i sfinansowała laboratoria, które pracowały tylko nad jej projektem.

To dla nas naprawdę ważne osiągnięcie, nie tylko ze względu na publikacje techniczną samą w sobie i skupiająca się na metodach i z tego też względu nieodpowiednią tylko do opisowych, ogólnych celów. Ten krok przenosi naszą walkę na wyższy poziom: od Melbourne po Rzym, każdy będzie mógł niezależnie zweryfikować materiał genetyczny zawarty w jakiejkolwiek szczepionce.

W ostatnio wstępnie opublikowanym artykule platformy F1000research „Do you cov me? Efekt zmniejszenia zasięgu  identyfikacji gatunkowej i rekonstrukcji genomicznej w złożonych biologicznych matrycach z użyciem metagenomicznego sekwencjonowania wysokiej wydajności” technologia NGS była użyta do analizy różnego rodzaju matryc biologicznych, w tym dwie analizowane serie  MPRV (Priorix Tetra) w celu udowodnienia zdolności systemu do wykrycia biologicznych składników w złożonej strukturze.

Istnieją jeszcze inne publikacje naukowe ukazujące w jaki sposób poprzez NGS można było wykazać  związek przyczynowy pomiędzy powikłaniemn, a próbką szczepionki. To może być obecnie zweryfikowane w sposób niezależny i zademonstrowane na odpowiednim forum.

Ta sprawa jest dla nas naprawdę ważna: uchwała nr 210/1992 we Włoszech jest do chwili obecnej mrzonką, torem przeszkód wykonanym z obstrukcjonizmu, zaprzeczeń i biurokracji. Teraz będziemy wyposażeni w dodatkową broń do walki i w przyszłości będzie możliwe zmina modelu rekompensaty za powikłania, dowodząc jego powód i w rezultacie odszkodowanie będzie musiał być wypłacone przez producenta szczepionki. Będzie nad tym jeszcze dużo pracy , ale ta publikacja jest pierwszym krokiem w tym kierunku i nie poprzestaniemy na nim.

Wracając to artykułu F1000research, pokazuje on, że obecnie około 80% sekwencji dwóch próbek szczepionek uzyskanej dzięki technologii NGS , składa się z ludzkiego DNA jako zanieczyszczenia w procesie produkcji. Opublikowaliśmy już na naszej stronie certyfikaty analizy siedmiu badanych próbek i okazuje sie, że całkowita zawartość obcego DNA w szczepionce Priorix Tetra  nie jest szczątkowa i wynosi około 2 mikrogramy uzyskanej z ludzkiej komórki linii płodowej MRC-5, używanej do hodowania wirusów różyczki i ospy wietrznej. To odkrycie jest potwierdzone przez badania wykonane przez ?Epidemiologic and Molecular Relationship Between Vaccine Manufacture and Autism Spectrum Disorder Prevalence?(„Epidemiologiczny i Molekularny Związek Między Produkcją Szczepionek a Powszechnością Zaburzeń Spektrum Autyzmu”).  Należy zauważyć, że doktor T. Deisher wstępnie wykazała, że obecność DNA płodu ludzkiego powoduje problemy związane z bezpieczeństwem, ponieważ może to powodować rekombinacje genetyczne z DNA genomicznym gospodarza,tj mechanizm odpowiedzialny za choroby kancerogenne(rakotwórcze) oraz autoimmunologiczne, i dlatego należy stosować maksymalny limit bezpieczeństwa dziesięciu nanogramów w przypadku linii komórek pochodzących z aborcji.

Co za tym idzie, innym celem tego projektu jest przeanalizowanie i przygotowanie wytycznych dotyczących limitów zanieczyszczeń i polepszenia jakości szczepionek aby lepiej chronić tych, którzy o tym poinformowani świadomie decydują się na szczepienia.

I na koniec, mamy nadzieję, że te rezultaty zachęcą i zainspirują innych do dalszych obserwacji nad nowymi szczepionkami, oraz do przeprowadzenia nowych badań nad jakością i bezpieczeństwem składników szczepionek.

Ferdinando Donolato, prezes Stowarzyszenia Corvelva.                                                                                         dr Loretta Bolgan, doktor chemii i technologii farmaceutycznych, konsultant ds. bezpieczeństwa leków, wpływu środowiska na zdrowie oraz terapii żywieniowych.

Załączniki:

Epidemiolohttps://www.przywrocenie.org/wp-content/uploads/2023/11/2015_Deisher_Epidemiologic-and-Molecular-Relationship_PL.pdfgic and Molecular Relationship Between Vaccine Manufacture and Autism Spectrum Disorder Prevalence „Epidemiologiczny i Molekularny Związek Między Produkcją Szczepionek a Powszechnością Zaburzeń Spektrum Autyzmu”

Metagenomics analysis report on vaccine samples (Raport z analizy metagenomicznej próbek szczepionek)

Bibliografia:

– Qin J, Li R, Raes J, et al.: A human gut microbial gene catalogue established by metagenomic sequencing.Nature. Nature Publishing Group; 2010; 464(7285): 59?65
– Posada-Cespedes S, Seifert D, Beerenwinkel N. Recent advances in inferring viral diversity from high-throughput sequencing data. Virus Res. 2017 Jul 15;239:17-32. doi: 10.1016/j.virusres.2016.09.016. Epub 2016 Sep 28. Review. PubMed PMID: 27693290.
– Cattonaro F, Spadotto A, Radovic S and Marroni F. Do you cov me? Effect of coverage reduction on species identification and genome reconstruction in complex biological matrices by metagenome shotgun high-throughput sequencing [version 1; referees: awaiting peer review]. F1000Research 2018, 7:1767 (https://doi.org/10.12688/f1000research.16804.1)
– Morfopoulou S, Mee ET, Connaughton SM, Brown JR, Gilmour K, Chong WK, Duprex WP, Ferguson D, Hubank M, Hutchinson C, Kaliakatsos M, McQuaid S, Paine S, Plagnol V, Ruis C, Virasami A, Zhan H, Jacques TS, Schepelmann S, Qasim W, Breuer J. Deep sequencing reveals persistence of cell-associated mumps vaccine virus in chronic encephalitis. Acta Neuropathol. 2017 Jan;133(1):139-147. doi: 10.1007/s00401-016-1629-y. Epub 2016 Oct 21. PubMed PMID: 27770235; PubMed Central PMCID: PMC5209397.
– Deisher TA, Doan NV, Koyama K, Bwabye S. Epidemiologic and Molecular Relationship Between Vaccine Manufacture and Autism Spectrum Disorder Prevalence. Issues Law Med. 2015 Spring;30(1):47-70. PubMed PMID: 26103708.
– Jarzyna P, Doan NV, Deisher TA. Insertional mutagenesis and autoimmunity induced disease caused by human fetal and retroviral residual toxins in vaccines. Issues Law Med. 2016 Fall;31(2):221-234. PubMed PMID: 29108182.


Dodaj komentarz